ΝΕΑ

You are here: Home / ΝΕΑ
Διαδικτυακή Παρουσίαση-ημερίδα με θέμα «Τεχνική Εκπαίδευση Κατασκευής Νερόμυλου» (εκπαίδευση από τους τεχνίτες του παρελθόντος στους τεχνίτες του μέλλοντος)

Διαδικτυακή Παρουσίαση-ημερίδα με θέμα «Τεχνική Εκπαίδευση Κατασκευής Νερόμυλου» (εκπαίδευση από τους τεχνίτες του παρελθόντος στους τεχνίτες του μέλλοντος)

Το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας και Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.) με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος για την διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ‘Τεχνική εκπαίδευση κατασκευής νερόμυλου – εκπαίδευση από τους τεχνίτες του παρελθόντος στους τεχνίτες του μέλλοντος’, που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού,