Διαδικτυακή Παρουσίαση-ημερίδα με θέμα «Τεχνική Εκπαίδευση Κατασκευής Νερόμυλου» (εκπαίδευση από τους τεχνίτες του παρελθόντος στους τεχνίτες του μέλλοντος)

Διαδικτυακή Παρουσίαση-ημερίδα με θέμα «Τεχνική Εκπαίδευση Κατασκευής Νερόμυλου» (εκπαίδευση από τους τεχνίτες του παρελθόντος στους τεχνίτες του μέλλοντος)

Το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας και Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.) με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος για την διατήρηση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ‘Τεχνική εκπαίδευση κατασκευής νερόμυλου – εκπαίδευση από τους τεχνίτες του παρελθόντος στους τεχνίτες του μέλλοντος’, που επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, και σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμου, διοργανώνει την Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 16:00, Διαδικτυακή παρουσίαση – Ημερίδα, η οποία αποτελεί μια πρώτη παρουσίαση-αφήγηση του εγχειρήματος «Τεχνική Εκπαίδευση Κατασκευής Νερόμυλου». Ο δάσκαλος Βασίλης Χολέβας και έξι μαθητευόμενοι τεχνίτες κατασκευής νερόμυλου θα μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία όλων των σταδίων κατασκευής νερόμυλου.

Ο Σύνδεσμος διαδικτυακής συμμετοχής είναι:

https://us05web.zoom.us/j/85668499108?pwd=iZcCDRhAnmXDi6k5lWId9qLjfjaxOw.1

Meeting ID: 856 6849 9108
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει εγκατεστημένο το πρόγραμμα του Zoom .

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=677458474493554&id=100066882214857