Αποθετήριο

You are here: Home / Αποθετήριο

Βιβλιοθήκη Πολυμέσων Δικτύου Παρατριχώνιων Φορέων για τη Φύση και τον Πολιτισμό

Η Βιβλιοθήκη Πολυμέσων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία “Δικτύου Παρατριχώνιων Φορέων για τη Φύση και τον Πολιτισμό“ στο πλαίσιο του προγράμματος Activecitizensfund, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.).

Η Βιβλιοθήκη Πολυμέσων θα λειτουργεί ως μόνιμο εργαλείο και κόμβος πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς θα έχει και το ρόλο ενός παρατηρητηρίου για την βιώσιμη πολιτιστική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική ανάπτυξη των Παρατριχώνιων περιοχών.

Μέσω της βιβλιοθήκης πολυμέσων οι σύλλογοι θα επικοινωνούν τις δράσεις τους, καθώς και ιστορικά και ενημερωτικά κείμενα, ηχητικά αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το Δίκτυο και την περιοχή γύρω από τη Λίμνη Τριχωνίδα.

Οι σύλλογοι που συμμετείχαν στη δημιουργία του δικτύου είναι :

 

Ιδρύθηκε το 1974 με έδρα το Αγρίνιο ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με το καταστατικό της οι σκοποί ιδρύσεώς της αποβλέπουν στην προώθηση των δραστηριοτήτων της στον τομέα του Πολιτισμού. Ειδικότερα οι στόχοι της επικεντρώνονται στη μελέτη και προβολή της Ιστορίας της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, καθώς και στην ανεύρεση, συγκέντρωση, διαφύλαξη, συντήρηση, αναστήλωση και ανάδειξη των αρχαιολογικών και ιστορικών μνημείων της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Το 2004 η Εταιρεία μας συνεργάσθηκε με τον αείμνηστο Πρόεδρό της καθηγητή Αθανάσιο Παλιούρα στην ολοκλήρωση της ανασκαφής του βυζαντινού ναού Αγίας Τριάδας Μαύρικα Αγρινίου. Έχει πραγματοποιήσει δύο Διεθνή Ιστορικά και Αρχαιολογικά Συνέδρια, τοπικές ημερίδες, ομιλίες, εκδόσεις βιβλίων και επισκέψεις-ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία στην Αιτωλοακαρνανία και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ιδιαιτέρως έχει πρωτοστατήσει από το 2008 στην προσπάθεια διάσωσης και αξιοποίησης για το σκοπό για τον οποίο αγοράσθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού του διατηρητέου Βιομηχανικού κτηρίου των πρώην καπναποθηκών Παπαπέτρου στο Αγρίνιο, προκειμένου να φιλοξενηθεί σε αυτό το Διαχρονικό Μουσείο Πόλεως, καθώς και στη δημιουργία ενός Μουσείου Καπνού, δεδομένου ότι το Αγρίνιο και η ευρύτερη περιοχή γνώρισε από την περίοδο του Μεσοπολέμου μέχρι το 2005 μεγάλη οικονομική ανάπτυξη λόγω της παραγωγής εκλεκτής ποιότητας καπνών. Η Ιστορική και Αρχαιολογική Εταιρεία διαθέτει αξιόλογο ιστορικό αρχείο εντύπων, βιβλίων, φωτογραφιών κ.τ.λ. Ιδιαίτερα πλούσιο είναι το φωτογραφικό αρχείο που αφορά σε ιστορικές φωτογραφίες μνημείων από την αρχαιότητα έως και τα μεταβυζαντινά χρόνια που ελήφθησαν τις δεκαετίες ’70 και ’80 με την πρωτοβουλία και συμμετοχή των Προέδρων της Θωμά Μποκώρου και Τάκη Μελισσηνού. Επίσης η Εταιρεία κατέχει ένα αξιόλογο αρχείο για την περίοδο της Εθνικής αντίστασης που επιμελήθηκε ο αείμνηστος Πρόεδρός της Πάνος Μοσχονάς. Στόχος της Εταιρείας είναι η μελέτη, ψηφιοποίηση και αξιοποίηση όλων των ιστορικών αρχείων της προς όφελος της επιστήμης και της κοινωνίας. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο γραφείο από δωρεά της συζύγου του προέδρου της Τάκη Μελισσηνού, όπου στεγάζονται όλα τα παραπάνω αρχεία, καθώς και εκθετήριο και βιβλιοθήκη στο ισόγειο του Δημοτικού Μεγάρου της πόλης του Αγρινίου.

H ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΝΙΣΚΑΣ ιδρύθηκε το 2000 και έχει έδρα τη Κόνισκα Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Σκοπός μας είναι η ιστορική και η λαογραφική έρευνα και μελέτη της Κόνισκας και της ευρύτερης περιοχής.Η καταγραφή,συντήρηση,διάσωση και διαφύλαξη ιστορικών και λαογραφικών στοιχείων,αντικειμένων και μνημείων της περιοχής. Η ίδρυση και λειτουργία ιστορικού,λαογραφικού μουσείου στην Κόνισκα.Η συνεργασία με επιστήμονες όπως ιστορικούς,λαογράφους αλλά και λοιπούς λαογραφικούς φορείς και με τις αρχές του τόπου και της χώρας για θέματα σχετικά με τη περιοχή.Η καταγραφή ηθών και εθίμων και η αναβίωση των τελευταίων,όπως η γιορτή τσίπουρου και το αλώνισμα.Η οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και λαογραφικού περιεχομένου.Η οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων ,η έκδοση εντύπων σχετικών με την ιστορία-λαογραφία και γενικά με το πολιτισμό της περιοχής.Η εξεύρεση και συγκέντρωση οικονομικών πόρων για συντήρηση και διάσωση μνημείων πολιτισμού.

Σημαντική δράση για το σύλλογο  μας είναι και προστασία του περιβάλλοντος.

Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία του Θέρμου ανήκει στο δίκτυο αποκεντρωμένων αειφόρων δημόσιων εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υποστήριξή της σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών ώστε να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ολιστικά αλλά και να το προσεγγίζουν διεπιστημονικά. Μέσω της δράσης των ΚΕΠΕΑ, αναπτύσσονται, προωθούνται και υλοποιούνται πρότυπες μέθοδοι εκπαίδευσης με γνώμονα τη διαφύλαξη του Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες εμπίπτουν οι δράσεις που υλοποιούνται στο εκάστοτε Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι συναφείς με τις ιδιαιτερότητες του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής στην οποία βρίσκεται αυτό με σκοπό την προβολή των χαρακτηριστικών και της ταυτότητας του τόπου.

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγρινίου με 36 χρόνια λειτουργίας προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο και ειδικά νέους ανθρώπους , στον τομέα της Ορεινής δραστηριότητας με δράσεις όπως Πεζοπορία, Ορειβασία, Αναρρίχηση, Ποδήλατο Βουνού, Διάσχιση ποταμών και φαραγγιών, Ορεινός Μαραθώνιος, Ορειβατικό Σκι. Υπό την διεύθυνση του βρίσκεται και η λειτουργία του καταφυγίου του Παναιτωλικού Όρους “Κατελανος”που φιλοξενεί πλήθος ορειβατών ανά περιόδους.

 

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τριχωνίου η “Αγία Παρασκευή” , είναι ένας μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός σύλλογος και αποτελεί ζωντανό φορέα δράσης για το Τριχώνιο αλλά και για την Μακρυνεία , έχοντας στο ενεργητικό του, από το 2017 που ιδρύθηκε, σημαντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για το χωριό. Ένα χωριό που υπήρξε από τις πιο ισχυρές πόλεις της Αιτωλικής Συμπολιτείας, με καταστατικές αρχές την ανάπτυξη των ιδανικών ,των τεχνών και των επιστημών στα πλαίσια των Ελληνικών παραδόσεων. Ιδρύθηκε έπειτα από πρωτοβουλία χωριανών οι οποίοι διέθεταν όρεξη, αγάπη και μεράκι για το χωριό τους. Το σημερινό Δ.Σ συγκροτείται από μέλη που έχουν την θέληση να βοηθήσουν να πάει ο τόπος ένα βήμα πιο μπροστά. Ο σύλλογος επιδιώκει από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα με ομιλίες, διαλέξεις, μουσικοχορευτικές παραστάσεις και εθελοντικούς καθαρισμούς να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοχής όπως είναι το Δάσος Φράξου, το οποίο μαζί με αυτό του Λεσινίου αποτελούν τα μοναδικά στο είδος τους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η δασική του έκταση χωροθετείται, καταλαμβάνοντας έκταση 22 στρέμματα περίπου που δεν υπόκειται σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο προστασίας, παρόλο που οι εκτάσεις του προστατεύονται έμμεσα, επειδή αποτελούν τμήμα περιοχής που έχουν ενταχθεί στο οικολογικό δίκτυο Natura 2000 (GR2310009 Λίμνες Τριχωνίδας & Λυσιμαχίας) βάσει της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας 92/42. Το παραλίμνιο δάσος έχει αναπτυχθεί σε έδαφος υγρό, πλούσιο σε θρεπτικές ουσίες. Το ύψος ορισμένων κορμών του φωτόφιλου είδους Fraxinus angustifolia ξεπερνάει τα 25m με μέγιστη διάμετρο που φτάνουν τα 3,10cm. Παρουσιάζει μεγάλο χλωριδικό ενδιαφέρον στον ανώροφο και υπώροφο ενώ σε πολύ μικρή απόσταση βρίσκεται ο οικότοπος προτεραιότητας των ασβεστούχων βάλτων με κυρίαρχο είδος τον κοψίας (Cladius mariscus). Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί και ο υπεραιωνόβιος Τουρκικός πλάτανος με το ύψος του να ξεπερνάει τα 20 μέτρα. Πήρε την ονομασία του από ένα γεγονός. Σύμφωνα με τις εκδοχές, Τούρκοι και Έλληνες σταματούσαν να ξεδιψάσουν στο συγκεκριμένο σημείο και να ξεκουραστούν πίνοντας νερό από το μαγγανοπήγαδο. Το πηγάδι μάλιστα διατηρείται ακόμη και σήμερα σε άριστη κατάσταση. Όπως φημολογείται, ένας Τούρκος έμπηξε στο έδαφος ένα ξύλο ανάποδα για να δέσει το άλογό του. Έτσι προήλθε το μεγαλοπρεπές πλατάνι. Τα κλωνάρια του δέντρου γυρίζουν προς το έδαφος ενώ το φύλλωμα του καλύπτει όλη την πλατεία. Ο κορμός εντυπωσιακός και χρειάζεται πάνω από έξι ανθρώπους για να τον αγκαλιάσουν. Διοργανώνει κάθε χρόνο και συγκεκριμένα την παραμονή της εορτής της πολιούχου του χωριού(26 Ιουλίου εορτή της Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος) το “ Τριχωνιώτικο Αντάμωμα ” όπου συμμετέχουν χορευτικά τμήματα από όλη την Μακρυνεία με την συνοδεία μουσικής παραδοσιακής ορχήστρας.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γούλας Δημήτριος Τηλέφωνο: 6977688620 Email: goulas.dhmhtrios@gmail.com και pol.syll.trichoniou2017@gmail.com Facebook: Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τριχωνίου η “Αγία Παρασκευή” Instagram: politistikos_syllogos_trihonio

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ» Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παναιτωλίου «Χρήστος Καπράλος» δημιουργήθηκε το 1996. Η δράση του είναι συνεχής και η προσφορά του στο χώρο του πολιτισμού όσο το δυνατό μεγαλύτερη. Οργανώνει εκδηλώσεις πνευματικού, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Προσπαθεί να διατηρήσει τα τοπικά έθιμα και τις συνήθειες όπως με τη γιορτή της πίτας- αναφορά στα αποκριάτικα τοπικά εδέσματα με κορυφαία την πίτα. Παραδοσιακοί χοροί στο προαύλιο των ενοριακών ναών, ανήμερα του εορτασμού τους. Εισάγει τα παιδιά στο χώρο των εικαστικών τεχνών γνωρίζοντάς τους Έλληνες και ξένους ζωγράφους και το έργο τους. Δίνει τη δυνατότητα στους ενήλικες που αγαπούν το θέατρο ν’ ασχοληθούν μ’ αυτό, παίρνοντας μέρος σε θεατρικές παραστάσεις που στήνονται από ερασιτέχνες. Φιλοξενεί παρουσιάσεις βιβλίων. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα όπως αιμοδοσία, συγκέντρωση αγαθών πρώτης ανάγκης για αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Έχει περιβαλλοντική ευαισθησία ιδιαίτερα ως προς τη λίμνη Τριχωνίδα και το δείχνει έμπρακτα με διάφορους τρόπους. Ανά χρονικά διαστήματα οργανώνει ομάδες εθελοντικού καθαρισμού στην τοποθεσία Αμπάρια. Έχει επιλεχθεί ως μόνιμη βάση , κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, των καλλιτεχνικών δράσεων του συλλόγου όπως η θεατρική παράσταση του τμήματος ενηλίκων, εκδηλώσεις των παιδικών τμημάτων, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής. Σκοπός η προσέλκυση του ενδιαφέροντος επισκεπτών για τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας με την απαράμιλλη και φυσική ομορφιά και την πλούσια πανίδα και κυρίως ορνιθοπανίδα. Τα τμήματά του είναι: • Χορευτικό με τμήμα ενηλίκων. • Θεατρικό ενηλίκων. • Θεατρικό παίδων. • Τμήμα Δημιουργικής Απασχόλησης παίδων. • Χορωδίας παραδοσιακού τραγουδιού ενηλίκων.

. Στην αίθουσα του συλλόγου λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Θεώνη Λειβαδίτη, τηλ. 6945932296.E-mail:lidasonia@gmail.com Σωτηρία Σιαδήμα,τηλ.6976791401. E-mail:rulasiadima@yahoo.gr E-mail συλλόγου:sullogoskapralos@hotmail.com Website συλλόγου: https://www.facebook.com/kapralosxristos/

 

Ο Σύλλογος Νέων Αγίας Σοφίας Θέρμου «Άρτεμις Ηγεμόνη» με έδρα την Αγία Σοφία Θέρμου αποτελεί έναν σχετικά νεοσύστατο σύλλογο που ιδρύθηκε το 2013. Ο σκοπός του Συλλόγου είναι πολυσχιδής , καθώς η δραστηριοποίησή του επεκτείνεται τόσο σε πολιτιστικό, πολιτισμικό επίπεδο όσο και σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις αλλά και δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Ο Σύλλογος Νέων Αγίας Σοφίας επιδιώκει την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου και όλων των φίλων και Κατοίκων της Κοινότητας της Αγίας Σοφίας. Κυρίως δραστηριοποιείται στην οργάνωση καλλιτεχνικών πνευματικών συγκεντρώσεων και στην ανάπτυξη φιλοδασικών δραστηριοτήτων με την προστασία της Πηγής και των μονοπατιών της Αγίας Σοφίας  και την διοργάνωση εκδηλώσεων εθελοντικού χαρακτήρα για την διατήρηση της καθαρότητας του φυσικού περιβάλλοντος της Κοινότητας.

Η διοργάνωση εκδρομών, η υποβοήθηση των απόρων και οι εθελοντικός καθαρισμός δημοσίων κοινοτικών χώρων και η ανάδειξη των υπαρχόντων μνημείων αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων του Συλλόγου. Τέλος η ανάπτυξη επαφών με άλλους Συλλόγους οι οποίοι έχουν τις ίδιες επιδιώξεις και σκοπούς και η επικοινωνία με τους απανταχού καταγόμενους από την Αγία Σοφία αποτελούν έναν από τους σκοπούς του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος Νέων Αγίας Σοφίας στα χρόνια ύπαρξης του έχει διοργανώσει πλήθος εκδηλώσεων και κυρίως έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ανάδειξη και διατήρηση του μονοπατιού που οδηγεί προς τους Δίδυμους  καταρράκτες Μοκιστιάνου της Αγίας Σοφίας οι οποίοι πλέον έχουν μεγάλη επισκεψιμότητα  και αποτελούν αξιοθέατο τουριστικού ενδιαφέροντος.

 

Διεύθυνση : Αγίας Σοφία Αιτωλοακαρνανιας, Θέρμο , 30008

Στοιχεία Επικοινωνίας: Πρόεδρος Συλλόγου (Πριόνα Γεωργία) – 6946922139

Email: gia24-7@hotmail.comartemisigemoni@yahoo.com

Προφίλ Facebook: Σύλλογος Νέων Αγίας Σοφίας   – https://www.facebook.com/artemisigemoni

 

 

Η ΔΡΩ είναι μια κίνηση απλών πολιτών της Αιτωλοακαρνανίας που, με τις μικρές της δυνάμεις, παλεύει να κάνει ορατό το πολιτιστικό στίγμα της Αιτωλοακαρνανίας στους κατοίκους της και να το προβάλει πέρα από τα όρια του νομού. Είναι μια «από τα κάτω» τοπική πρωτοβουλία που επιδιώκει την ανάδειξη και την τεκμηρίωση υλικών και άυλων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής και συμμετέχει στις διαδικασίες διαχείρισης και ανάδειξης του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος, προσπαθώντας να εναρμονίσει τη δράση της με τις διεθνώς αποδεκτές καλές πρακτικές, για την κοινωνικοποίηση του πολιτιστικού αγαθού και την ένταξή του στο «κάδρο» του ενδιαφέροντος της τοπικής κοινωνίας. Μέχρι σήμερα έχει στηρίξει έμπρακτα και θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε τεκμηριωμένη αναπτυξιακή πρόταση βασισμένη στο ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό κεφάλαιο του νομού.

 

O Εμπορικός Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Σύλλογος Θέρμου – «Κοσμάς ο Αιτωλός» έχει ιδρυθεί το 1987 και έδρα του είναι το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Σκοπός της εμπορικής οργάνωσης είναι η ανάπτυξη και η διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος σε όλο και περισσότερα μέλη και η συνένωση τους κάτω από την Οργάνωση τόσο μαζικά, όσο και κλαδικά, υπό τη μορφή συμβουλευτικών κλαδικών τμημάτων. Κύριος στόχος είναι η τήρηση των κανόνων του υγιούς εμπορίου και η πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς επίσης και η συστηματική και επιστημονική μελέτη, παρακολούθηση, προώθηση και επίλυση κάθε θέματος που αφορά την τάξη στα πλαίσια της ελεύθερης οικονομίας,
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος.

Ο ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΟΥ είναι μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός σύλλογος που ιδρύθηκε το 1952 στην πόλη του Θέρμου. Μια πόλη η οποία υπήρξε πρωτεύουσα της Αιτωλικής συμπολιτείας, με καταστατικές αρχές την ανάπτυξη των ιδανικών ,των τεχνών και των επιστημών στα πλαίσια των Ελληνικών παραδόσεων.

Για την επίτευξη των σκοπών ίδρυσής του, ο σύλλογος, από την πρώτη στιγμή οργάνωσε και λειτουργεί σήμερα χορευτικά τμήματα παραδοσιακών χορών, τα οποία αποτελούνται από κάθε φύλο και ηλικία, διατηρώντας επίσης ένα πλούσιο βεστιάριο παραδοσιακών ενδυμασιών. Στα χορευτικά τμήματα σήμερα συμμετέχουν πάνω από 130 άτομα, τα οποία με αγάπη και μεράκι, συνεχίζουν το έργο που πολλοί από αυτούς παρέλαβαν και υιοθέτησαν από τους γονείς τους.

Ο σύλλογος επιδιώκει όλα αυτά τα χρόνια με ομιλίες, διαλέξεις, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, οργάνωση ημερίδων και συνεδρίων να αναδείξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοχής όπως η ιστορία της, οι Αρχαιολογικοί χώροι, τα μουσεία, οι λίμνες (Τριχωνίδα και Ευηνολίμνη), τα ποτάμια της (Εύηνος ποταμός) , ο ορεινός όγκος του Παναιτωλικού, τα Βυζαντινά, οι Άγιοι της περιοχής (Κοσμάς ο Αιτωλός) κ.α

Τέλος για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων, ο σύλλογος συνεργάζεται με τον κ. Τριανταφύλλου Βασίλειο ο οποίος είναι απόφοιτος Γυμναστικής Ακαδημίας με ειδικότητα στους παραδοσιακούς χορούς.

H Youth active minds (YAM) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα, Ελλάδα το 2018 από δασκάλους με πάθος με τη μη τυπική εκπαίδευση, τα περιβαλλοντικά θέματα και την ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων. Το κύριο αντικείμενο της YAM είναι η οργάνωση ευρωπαικών και τοπικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τους νέους σε κρίσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Η Youth Active Minds στοχεύει: 1) στη δημιουργία ευκαιριών για ανθρώπινη, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη για τις νέες γενιές που προσφέρουν εμπειρίες στην κινητικότητα, τη μάθηση, τον εθελοντισμό και την ενημέρωση. 2) προώθηση της ενεργού ιδιότητας του πολίτη μεταξύ των νέων γενικά, ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. 3) ευαισθητοποίηση σχετικά με κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και προώθηση της βιώσιμης μετακίνησης και της περμακουλτούρας. 4) ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική ένταξη και την ισότητα. 5) προσφέρει εμπειρίες κινητικότητας, μάθησης, εθελοντισμού και ενημέρωσης σε νέους με λιγότερες ευκαιρίες, ειδικά με γεωγραφικά όρια. Το Γιαμοχώρι δημιουργήθηκε από την ΥΑΜ το 2021 σε ένα μικρό χωράφι της ορεινής Τριχωνίδας στη Μακριά Λογκά, με σκοπό να υλοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας και να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα βιώσιμου τρόπου ζωής. Χρησιμοποιούμε την περμακουλτούρα, τη βιολογική γεωργία και τις φυσικές/παραδοσιακές μεθόδους δόμησης για να δημιουργήσουμε μια μικρή οικολογική κοινότητα και να δημιουργήσουμε έναν μικρό πυρήνα ευκαιριών για τους ντόπιους νέους και την κοινότητα γενικότερα. Μέχρι στιγμής έχουμε φτιάξει πολλές κατασκευές και κτίρια από ξύλο, πέτρα και πηλό, έχουμε φυτέψει πολλά δέντρα, στηρίζουμε την τοπική κοινωνία και έχουμε δημιουργήσει τον βιολογικό μας κήπο που μας προσφέρει αυτάρκεια.

Tο Ινστιτούτο Δημιουργικότητας, Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (ΙΔΕΑΠΘ) είναι τοπικό Σωματείο με σκοπό την ανάδειξη και ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Ορεινής Τριχωνίδας (Απόκουρο) με έδρα το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Τα μέλη του είναι κυρίως

κάτοικοι της περιοχής αλλά και άλλοι τοπικοί, εθνικοί και διεθνείς φορείς τοπικής ανάπτυξης. Το Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. δημιουργήθηκε μέσα στα χρόνια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, ακριβώς σε μια προσπάθεια δημιουργικής αντίδρασης και υποστήριξης της τοπικής κοινωνίας.

Μέσα από τις δράσεις του προσπαθεί να προωθήσει την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής ενδυναμώνοντας το τοπικό στοιχείο, αναπτύσσοντας την κοινωνική δομή και την αλληλεγγύη των κατοίκων.

Στα οκτώ χρόνια λειτουργίας του έχει να επιδείξει ένα πλούσιο έργο από αναβίωση τοπικών εθίμων και διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων, μέχρι ανακαίνιση κτιρίων. Όλες του οι δράσεις στηρίζονται στον εθελοντισμό αποκλειστικά και την υποστήριξη τοπικών και

εθνικών φορέων. Χαρακτηριστικά και ενδεικτικά συνεργάζεται με την τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Μοναδα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, την οργάνωση MedΙΝΑ, το Ίδρυμα Κωνσταντακόπουλου,

το Ιδρυμα Μποδοσάκη καθώς και πλήθος εταιρειών και πολιτιστικών Φορέων.

Έχοντας πλέον την εμπειρία των οκτώ ετών και πολλών δράσεων, ο ΙΔΕΑΠΘ πλέον στοχεύει σε πιο συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες μπορούν να ενδυναμώνουν τις υποδομές του τόπου αλλά και την κατάρτιση των κατοίκων. Σε αυτό το πλαίσιο και αξιολογώντας τις δυνατότητες της περιοχής έχει εκπονήσει τις προτεραιότητές του και ζητά την στήριξη τοπικών και εθνικών φορέων.

 

Σας παρακαλούμε Σύνδεση για να υποβάλετε περιεχόμενο!

 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr .
Σχετικά με το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ: Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία υπέγραψαν το 1992 Σύμφωνο Συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργώντας τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Ο Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ, γνωστότερος ως EEA Grants, είναι ένα εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης που δημιουργήθηκε από τις τρεις αυτές χώρες και είναι διαθέσιμο σε 15 χώρες-μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες: www.eeagrants.org, http://www.norwaygrants.org & www.eeagrants.gr.

Σχετικά με το Ίδρυμα Μποδοσάκη:
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη είναι κοινωφελής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό τη συνέχιση της προσφοράς του ιδρυτή του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη στην ελληνική κοινωνία. Όραμά του είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
Προς επίτευξη του οράματός του, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με διαφάνεια, λογοδοσία και αξιοπιστία, χρηματοδοτεί, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που σχετίζονται με τους τέσσερις στρατηγικούς του πυλώνες: την προαγωγή της παιδείας, την αναβάθμιση της
υγείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Από την ίδρυσή του ως σήμερα έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκ. ευρώ προς επίτευξη των σκοπών του. Παράλληλα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων – Κληροδοτών, διεθνών φορέων, εταιρειών και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντίκτυπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας προστασίας του περιβάλλοντος και ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.bodossaki.gr

Σχετικά με το SolidarityNow:
Το SolidarityNow (SN) είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013 για να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να διασφαλίσει τα δικαιώματα των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση. Όραμα της οργάνωσης είναι να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να τους ενδυναμώσει ώστε να διεκδικήσουν μια δικαιότερη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Το όραμα γίνεται πράξη μέσα από τρεις βασικούς στρατηγικούς πυλώνες: α) Προάσπιση της ασφάλειας και προστασίας, β) Υποστήριξη των ευκαιριών βιοπορισμού και της ένταξης στην αγορά εργασίας, γ) Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της κοινωνίας των πολιτών και προάσπιση των αξιών μιας ανοιχτής κοινωνίας. Το SolidarityNow έχει υποστηρίξει μέχρι σήμερα περισσότερους από 320.000 ανθρώπους, τόσο μέσω της απευθείας υλοποίησης προγραμμάτων όσο και μέσω δωρεών για την στήριξη δράσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.solidaritynow.org

Το έργο “Δίκτυο Παρατριχώνιων Φορέων για τη Φύση και τον Πολιτισμό“ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Δημιουργικότητας Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου (Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.).

Η Βιβλιοθήκη Πολυμέσων θα λειτουργεί ως μόνιμο εργαλείο και κόμβος πολιτιστικής, περιβαλλοντικής και αναπτυξιακής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, καθώς θα έχει και το ρόλο ενός παρατηρητηρίου για την βιώσιμη πολιτιστική, περιβαλλοντική και επιχειρηματική ανάπτυξη των Παρατριχώνιων περιοχών.

Μέσω της βιβλιοθήκης πολυμέσων οι σύλλογοι θα επικοινωνούν τις δράσεις τους, καθώς και ιστορικά και ενημερωτικά κείμενα, ηχητικά αρχεία, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα δεδομένα που σχετίζονται με το Δίκτυο και την περιοχή γύρω από τη Λίμνη Τριχωνίδα.

Υπέυθυνος Επικοινωνίας:

Σοφία Υφαντή
e-mail : s_yfanti@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 6944541242