29/10/2020-Έναρξη υλοποίησης του έργου με τίτλο Μονοπάτια: Σύνδεσμοι Ζωής & Πολιτισμού

29/10/2020-Έναρξη υλοποίησης του έργου με τίτλο Μονοπάτια: Σύνδεσμοι Ζωής & Πολιτισμού

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πρότασης των Σημείων Στήριξης με τίτλο Μονοπάτια: Σύνδεσμοι Ζωής & Πολιτισμού έγινε χαρτογράφηση του κυκλικού μονοπατιού “Το μονοπάτι του νερού και της πέτρας” με Drone από εξειδικευμένο μέλος του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.