29/1/2020-Συνάντηση με τον οργανισμό Messolonghi By Locals

29/1/2020-Συνάντηση με τον οργανισμό Messolonghi By Locals

Το Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. στα πλαίσια δημιουργίας επαφών και γνωριμίας του τόπου μας με άλλους φορείς με στόχο πάντα την διασύνδεση για δράσεις που αφορούν την ανάπτυξη του τόπου μας προσκάλεσε και ξενάγησε στο Θέρμο το Messolonghi By Locals, έναν οργανισμό που χαρτογραφεί με συμμετοχικές διαδικασίες την πολιτιστική ταυτότητα του Μεσολογγίου. Βασικός στόχος τους είναι η διάδοσή της πολιτιστικής ταυτότητας εκτός των ορίων του Μεσολογγίου έτσι ώστε να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία. Ήταν μια ευχάριστα εποικοδομητική συνάντηση και έπεται συνέχεια. Ευχαριστούμε το Messolonghi By Locals για την επίσκεψη και τις τόσο χρήσιμες ανταλλαγές απόψεων!!!