25/10/2020-Εκλογές Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.

25/10/2020-Εκλογές Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και η ανάδειξη του νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.