21/9/2019-Μαθήματα  αγγειοπλαστικής-κεραμικής

21/9/2019-Μαθήματα αγγειοπλαστικής-κεραμικής

Δημιουργείται τμήμα αγγειοπλαστικής-κεραμικής για παιδιά και ενήλικες με διδάσκουσα την  κ. Μαρία Γούργαρη-Γεωργούση.

 

Μαθήματα