16/9/2018-Καθαρισμός&συντήρηση μονοπατιού Χρυσοβίτσα-Γέφυρα Αρτοτίβας

16/9/2018-Καθαρισμός&συντήρηση μονοπατιού Χρυσοβίτσα-Γέφυρα Αρτοτίβας

Με ευκαιρία την  παγκόσμια ημέρα εθελοντισμού  η ΛΕ.ΜΑ.Θ. και  το Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.   επιχείρησαν καθαρισμό-συντήρηση του μονοπατιού Κάτω Χρυσοβίτσα-Γεφύρι Αρτοτίβας. Το συγκεκριμένο μονοπάτι μέσα από μια πανέμορφη διαδρομή καταλήγει στο μεσαιωνικό αριστούργημα Γεφύρι της Αρτοτίβας.