14/5/2018-Υποδοχή & ξενάγηση μελών της Ελληνικής ομάδας της T.I.M.S.και της  S.P.S. στο Θέρμο

14/5/2018-Υποδοχή & ξενάγηση μελών της Ελληνικής ομάδας της T.I.M.S.και της S.P.S. στο Θέρμο

Η ομάδα του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.  στα πλαίσια της συνεργασίας με την T.I.M.S. (The International Molinological Society-Διεθνής Ένωση Μυλολόγων για την ανάδειξη των μύλων που αποτελούν πολιτιστική κληρονομιά μας αλλά και της τυχόν σύνδεσης τους με την επιχειρηματικότητα υποδέχθηκε και ξενάγησε στους νερόμυλους του Δήμου μας την κ. Ιουλία Παπαευτυχίου και την κ. Ανθή Πατεράκη, μέλη της Ελληνικής ομάδας της T.I.M.S (The International Molinological Society-Διεθνής Ένωση Μυλολόγων) και επίσης μέλη της S.P.S(Διεθνής Ένωση για τη Διεπιστημονική Μελέτη της Ξερολιθιάς). Έγινε φωτογράφηση και καταγραφή πολλών νερόμυλων της περιοχής μας από τα μέλη της T.I.M.S. αρχίζοντας μια μεγάλη συζήτηση για την σωτηρία τους  και την πολύπλευρη αξιοποίηση τους.