11/5/2014 Εθελοντική εξόρμηση καθαρισμού της Λίμνης Τριχωνίδας( Λουτρά Μυρτιάς-Φωτμού)

11/5/2014 Εθελοντική εξόρμηση καθαρισμού της Λίμνης Τριχωνίδας( Λουτρά Μυρτιάς-Φωτμού)

Με πολλή μεγάλη συμμετοχή εθελοντών ,κατοίκων και φορέων έγινε καθαρισμός σ ’ένα μεγάλο κομμάτι της Λίμνης Τριχωνίδας(Λουτρά Μυρτιάς-Φωτμού)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
• Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.( Ινστιτούτο Δημιουργικότητας ‘Ερευνας , Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου)
• ΤΡΙΤΩΝΑΣ Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
• ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΡΜΟΥ(Ε.Ο.Θ.)
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ <<ΑΡΤΕΜΙΣ ΗΓΕΜΟΝΗ>>
• ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΩ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ
• ΛΕΣΧΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(Λ.Ε.Μ.Α.Θ.)