10/12/2017 Εκλογές Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.

10/12/2017 Εκλογές Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.

Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση και η ανάδειξη του νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.