Ποιοί Είμαστε

You are here: Home / Ποιοί Είμαστε
Το Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. (Ινστιτούτο Δημιουργικότητας, Έρευνας Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου) ιδρύθηκε το 2014  ως σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα το Θέρμο Τριχωνίδος,
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ:Μια ομάδα εθελοντών.
ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ:  Σε όλους τους κατοίκους και σε όλους σε εκείνους που θα ήθελαν να είναι μαζί μας
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ,Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ:   Το Ι.Δ.Ε.ΑΠ.Θ. προέκυψε σαν ανάγκη μέσα από την ιδέα μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης προβλημάτων όπως η ανεπαρκής ή η απουσία εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας καθώς και η παραμέληση του φυσικού περιβάλλοντος.
Ουσιαστικά ο Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. είναι μια παρέμβαση στη κοινότητα όπου πρωτίστως έχει στόχο να εκπαιδεύσει και να ενεργοποιήσει όλους τους κατοίκους ώστε με όχημα τη συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή να γίνουμε βιωματικά ικανοί και επαρκείς δίνοντας λύση σε κάθε πρόβλημα .
Στόχοι μας : α)η αειφόρος ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, η διάσωση και διάδοση των παραδοσιακών σπόρων, η αύξηση της αγροτικής και κτηνοτροφικής και μεταποιητικής παραγωγής στην περιοχή μας και η ενθάρρυνση στη συμμετοχική δράση και τον εθελοντισμό. β)η δημιουργία  δικτύου συνεργασίας μεταξύ φορέων, πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης  με στόχο την ανάπτυξη του τόπου μαςκαθώς και  γ) η δημιουργία ενός γραφείου ανάπτυξηςπου σκοπό έχει να συμμετέχει σε προγράμματα , να εκτελεί χρηματοδοτούμενα έργα και να απασχολεί εργαζόμενους.
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ: Όραμα, συλλογικότητα ,συνέπεια ,καινοτομία ,διαφάνεια,σεβασμός στον άνθρωπο ,το περιβάλλον και όλα τα πλάσματα της φύσης .

Ο Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. χωρίζεται σε 9 τομείς-δράσεις και σε κάθε τομέα δημιουργούνται ανάλογες ομάδες (Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο).

Ο τρόπος που λειτουργούμε παρότι υπάρχει Διοικητικό Συμβούλιο είναι η άμεση δημοκρατία ,δηλαδή όλα τα μέλη ψηφίζουν ισάξια σε κάθε απόφαση και το Διοικητικό Συμβούλιο απλώς επικυρώνει. Οι συνελεύσεις μας γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα , ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.
Καλούμε όλους τους κατοίκουςαλλά και τοπικούς φορείς και συλλόγους να συμμετάσχουν σ’ αυτή την προσπάθεια.