Εκλογές 22/4/2014

Εκλογές 22/4/2014

Μετά από διαβουλεύσεις με τους κατοίκους της περιοχής για ένα περίπου χρόνο την Τρίτη 22/4/2014 ο Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. .(Ινστιτούτο, Δημιουργικότητας. Έρευνας, Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου) έκανε εκλογές για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Ε. με μεγάλη συμμετοχή των κατοίκων .

Τα μέλη του Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ. διατηρούν και μετά τις εκλογές το δικαίωμα να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ήταν και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται όλοι να συμμετέχουμε καταλαμβάνοντας ενεργό ρόλο σαν ισότιμα και ισοδύναμα μέλη ώστε να αναπτύξουμε σχέσεις συλλογικότητας με σκοπό την προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας του τόπου.